Tingluti Forening

Foreningens primære formål er at forestå folkeoplysende voksenundervisning, foredrag og debat indenfor folkeoplysningslovens rammer med særligt henblik på dansk og  international folkedans, sang, spil og beslægtede områder og dermed give deltagerne mulighed for kulturel aktivitet og fremme forståelsen for medborgerskab, demokrati og  folkelige kulturværdier.
                                                                                                                                                               Dansere
Foreningen driver Tingluti Aftenskole.
Bestyrelsen er ansvarlig for foreningens drift.