Referat af bestyrelsesmøde til lørdag den 10.6.2023 kl. 12:30 i Allans sommerhus.

Til stede: Lise, Niels Henning, Jes, Tove, Trine, Jens Østergaard, Allan og Alfred

Afbud fra: Else.

 

 1. Referat fra bestyrelsesmødet den 25.4.2023 blev godkendt.

 

 1. Orientering om aftenskolen.

Alle forårshold er nu afsluttet.

Kerstin, der nu er orkesterleder for ”Frejas Fioler”, har forespurgt, om de må omdøbe orkesteret, hvilket de frit kan gøre.

Lucy vil gerne forsøge at starte Bollywood igen i efteråret. Der er reserveret lokaler.

Alle hold bliver oprettet, så de kan komme på hjemmesiden i august.

 

 1. Orientering fra formanden.

Else ser på en ny ansættelseskontrakt til Allan.

Arbejdet med Publikationsfonden går langsomt videre. Der har været et stort oprydnings- /detektiv- arbejde efter Ole Jungshoveds bortgang. Der kommer lidt indtægter fra Vilh. Hansen forlag, der står for salg af publikationer.

Tingluti-prisen bliver uddelt d. 5/8 på ”Musik over Præstø fjord”.

Tove søger fonden om tilskud til Dansting.

 

 1. Orientering fra udvalgene.

Programmet for sæsonen 2023 – 2024 er næsten på plads.

 

 1. Økonomi.

Vi følger budget.

Der arbejdes på et ”debatskabende arrangement”.

 

 1. ASA

Vi undersøger muligheden for at supplere med MobilePay til betaling på hjemmesiden.

 

Niels Henning lærer sig de nye muligheder -og begrænsninger i opsætningen.

Forslag om ”nyhedsbjælke / opslag”

 

Gunni vil afholde et arrangement i efteråret og et i foråret på ”Rytmiskcenter”, Vesterbrogade 107E, 1620.

 

 1. Næste møde bliver: 2023.08.29 kl. 17:00 i Upsalagade

 

 

Referat ved

Alfred

 

 

 

Referat af bestyrelsesmøde til lørdag den 10.6.2023 kl. 12:30 i Allans sommerhus.

Til stede: Lise, Niels Henning, Jes, Tove, Trine, Jens Østergaard, Allan og Alfred

Afbud fra: Else.

 

 1. Referat fra bestyrelsesmødet den 25.4.2023 blev godkendt.

 

 1. Orientering om aftenskolen.

Alle forårshold er nu afsluttet.

Kerstin, der nu er orkesterleder for ”Frejas Fioler”, har forespurgt, om de må omdøbe orkesteret, hvilket de frit kan gøre.

Lucy vil gerne forsøge at starte Bollywood igen i efteråret. Der er reserveret lokaler.

Alle hold bliver oprettet, så de kan komme på hjemmesiden i august.

 

 1. Orientering fra formanden.

Else ser på en ny ansættelseskontrakt til Allan.

Arbejdet med Publikationsfonden går langsomt videre. Der har været et stort oprydnings- /detektiv- arbejde efter Ole Jungshoveds bortgang. Der kommer lidt indtægter fra Vilh. Hansen forlag, der står for salg af publikationer.

Tingluti-prisen bliver uddelt d. 5/8 på ”Musik over Præstø fjord”.

Tove søger fonden om tilskud til Dansting.

 

 1. Orientering fra udvalgene.

Programmet for sæsonen 2023 – 2024 er næsten på plads.

 

 1. Økonomi.

Vi følger budget.

Der arbejdes på et ”debatskabende arrangement”.

 

 1. ASA

Vi undersøger muligheden for at supplere med MobilePay til betaling på hjemmesiden.

 

Niels Henning lærer sig de nye muligheder -og begrænsninger i opsætningen.

Forslag om ”nyhedsbjælke / opslag”

 

Gunni vil afholde et arrangement i efteråret og et i foråret på ”Rytmiskcenter”, Vesterbrogade 107E, 1620.

 

 1. Næste møde bliver: 2023.08.29 kl. 17:00 i Upsalagade

 

 

Referat ved

Alfred