25. april 2023

Referat af bestyrelsesmøde til tirsdag den 25.4.2023 kl. 17:00.

 

Til stede: Lise, Else, Tove, Trine, Allan og Alfred

 

 1. Referat fra bestyrelsesmødet den 21.2.2023 blev godkendt.

 

 1. Orientering om aftenskolen.

Tirsdagsorkesteret har været udfordret med lokaler. Bellahøj skole blev lukket på grund af hærværk. Udleverede kode og kort til Vigerslevallé skole virkede ikke. Til efteråret starter de på Sct. Annæ Gymnasium.

 

 1. Orientering fra formanden.

Allan fortsætter som aftenskoleleder, og vi skal lave ny kontrakt.

Arbejdet i Publikationsfonden skrider langsomt videre.

 

 1. Orientering fra udvalgene.

Vi skal til at planlægge Dansting for efterår 2023 (15. sep. & 17. nov.) & forår 2024 (19. jan. & 15. mar.).  Allan hører om vi kan få store sal.

 

 1. Økonomi.

Regnskab for 1. kvartal blev gennemgået. Det følger budget.

 

Der er stadig udfordringer, som vi må have hjælp til. Ikke alt vi kunne i det gamle virker i ASA.

 

Ingen bemærkninger.

 

Lise & Niels Henning afholder sommerdans ma. d. 15. maj.

 

 1. Næste møde.
 2. 10. juni 2023 kl. 12:30 i Ellinge Lyng.

 

Referat v. Alfred

Referat af bestyrelsesmøde til tirsdag den 25.4.2023 kl. 17:00.

 

Til stede: Lise, Else, Tove, Trine, Allan og Alfred

 

 1. Referat fra bestyrelsesmødet den 21.2.2023 blev godkendt.

 

 1. Orientering om aftenskolen.

Tirsdagsorkesteret har været udfordret med lokaler. Bellahøj skole blev lukket på grund af hærværk. Udleverede kode og kort til Vigerslevallé skole virkede ikke. Til efteråret starter de på Sct. Annæ Gymnasium.

 

 1. Orientering fra formanden.

Allan fortsætter som aftenskoleleder, og vi skal lave ny kontrakt.

Arbejdet i Publikationsfonden skrider langsomt videre.

 

 1. Orientering fra udvalgene.

Vi skal til at planlægge Dansting for efterår 2023 (15. sep. & 17. nov.) & forår 2024 (19. jan. & 15. mar.).  Allan hører om vi kan få store sal.

 

 1. Økonomi.

Regnskab for 1. kvartal blev gennemgået. Det følger budget.

 

Der er stadig udfordringer, som vi må have hjælp til. Ikke alt vi kunne i det gamle virker i ASA.

 

Ingen bemærkninger.

 

Lise & Niels Henning afholder sommerdans ma. d. 15. maj.

 

 1. Næste møde.
 2. 10. juni 2023 kl. 12:30 i Ellinge Lyng.

 

Referat v. Alfred