Det hele startede med Ejnar Kampp ...

Den kun 22 år gamle musikstuderende og harmonikaspillende Ejnar Kampp - senere musikpædagog og docent ved Det kgl. danske Musikkonservatorium - påtog sig ansvaret for at samle en ungdomsgruppe, der kunne repræsentere Danmark med et nationalt musikprogram ved den 3. ungdomsfestival i Østberlin 1951. Det var den kolde krigs tid. Man ville overvinde traumerne fra 2. verdenskrig og se fremad og slå bro mellem folkene.

Gruppen kaldte sig ”Ungdomskoret af 1951”. De indbyrdes politiske uoverensstemmelser ledte dog efterhånden til at gruppen splittedes i to, og Ejnar samt en hel del flere gjorde sig fri af alle partipolitiske bindinger og skiftede i 1961 officielt navn til ”Tingluti – det danske ungdomsensemble”. Ordet ”Tingluti” hentede han fra refrænet i middelalder-folkevisen ”Der stode tre Skalke og tænkte på et Raad - Tingluti, tangluti, lustedilej” eller ”Katten i Sækken”, som dens rette navn er:                                                                           

Der Stode Tre Skalke

I begyndelsen bestod optrædenerne overvejende af korsang, men snart kom danseopvisninger og instrumenter til, så gruppen efterhånden voksede til et stort og farverigt ensemble bestående af orkester, dansere og kor, som var efterspurgt både i udlandet og herhjemme.

I årene 1951-2000 rejste Tingluti gerne ud en gang om året og optrådte ved arrangementer og på festivaler i hele verden. I 1960'erne foretog man en årlig turné i påsken for at optræde i landets fængsler.

Med tilstrømningen af mange nye medlemmer opstod idéen om en egen aftenskole. Den startede i 1966.

I 1969 stiftedes Tingluti Forlag, som udgav hæfter med noder og dansebeskrivelser fra ensemblets store repertoire. Med det pædagogiske oplæg nåede dette materiale langt omkring i undervisningsmiljøer. Overskuddet indgår i Tingluti Publikationsfond, som Ejnar Kampp tog initiativ til. Efter hans død i januar 2007 indstiftedes Tingluti Prisen, som fonden siden har uddelt 9 gange. Seneste modtagere af prisen var Henning Laurent-Lund ("Fløjte-Henning") og Fonden Folkemusikarkivet Hogager i 2019.

En anden fond, Tingluti Folkemusik Fond, blev senere oprettet af en gruppe Tinglutimedlemmer. Dens kapital kom hovedsageligt fra det beløb, som Københavns Kommune betalte for at købe huset på Jagtvej 69 tilbage. Tingluti havde erhvervet det i 1978, men måtte atter sælge det i 1982 på grund af voksende udgifter til vedligeholdelse, kommunale skatter og vigende medlemstal efter 70'ernes opsving inden for folkemusikken. Som en del af aftalen fik Tingluti en favorabel 20-årig lejekontrakt på Osramhuset i Valhalsgade på Ydre Nørrebro.

Fonden bestyredes af repræsentanter fra Tingluti Ensemble, Tingluti Forening og Tingluti Publikationsfond.

Sammenlægning af Tingluti Publikationsfond og Tingluti Folkemusik Fond med en fælles bestyrelse har været drøftet en række år og blev til slut gennemført i januar 2019. Formålet er at samle "familien" og styrke støtten til almene folkemusikalske formål. 

Ensemblets tid virker desværre til at være ovre, men Tingluti Aftenskole med dans, orkesterspil, sang- og instrumentalundervisning lever i bedste velgående ligesom en aktiv Veteranforening og et aktivt Oldkor.

Ejnar Kampp
Tingluti Plade