21. marts 2023

Til stede: Tove Madsen, Jes Hansen, Else Toft, Lise Morris, Trine Olsen, Allan Block & Alfred Voldum

 

  1. Referat fra bestyrelsesmødet den 17.1.2023 blev godkendt.

 

  1. Orientering om aftenskolen.

Luci’ s hold med Bollywood & Mavedans er lukket. Det skulle foregå i Danskapellet, onsdage kl. 20 & fredage kl. 16. Der var kun 2 tilmeldte, (som nu har fået refunderet deres indbetalinger).

Vi har stadig reservation på lokalerne, og må se, om der kan startes hold til efteråret.

Udenbys deltagere er indberettet til Københavns Kommune.

 

  1. Orientering fra formanden.

Allan fortsætter som aftenskoleleder på 6 t/uge fra 01. aug. 2023. Vi laver ny kontrakt senere.

Der er pt. 45 medlemmer.

 

  1. Orientering fra udvalgene.

Forårets sidste Dansting afholdes d. 17. marts med ”Frejas Fioler” og ”Mandagsorkesteret”.

 

  1. Økonomi.

Foreløbigt regnskab, der ligger ganske lidt efter budget og nyt budget blev gennemgået.

 

  1. ASA

Else har udfordringer med at hente relevante udskrifter, der bl.a. skal bruges til Københavns Kommune.

 

 

  1. Generalforsamlingen den 19.3.2023.

Vi mødes kl. 15.45.

Overskydende drikkevarer fra Dansting bruges. Om nødvendigt supplerer Alfred op

 

Der er ”Dansens dag” d. 29. april. Allan tager kontakt til Lilian, og undersøger om Crihalma og Tingluti skal lave noget sammen.

 

  1. Næste møder
  2. april kl. 17.00 i Upsalagade og 10. juni i Ellinge Lyng.

 

 

Referent

Alfred Voldum