19. april 2022

Referat af Bestyrelsesmøde den 19. april 2022 kl. 17:30 i Tingluti Forening, Upsalagade 12, 2100 København Ø

 

Til stede: Tove Madsen, Lars Juhl, Alfred Voldum, Allan Blok, Else Toft og Bente Lindboe.

Afbud: Jes Brandt Hansen

 

 

 1. Konstituering af bestyrelsen efter generalforsamlingen d. 26. marts 2022

Bestyrelsen konstituerede sig som følger:

Tove Madsen                                 Formand (valgt på generalforsamling)

Jes Brandt Hansen                            Næstformand

Else Toft                                        Kasserer (valgt på generalforsamling)

Bente Lindboe                                  Sekretær

Lars Juhl                                         Bestyrelsesmedlem

Alfred Voldum                                  Bestyrelsesmedlem (deltagerrepræsentant)

Lise Morris                                      1. Suppleant (uden stemmeret)

Trine Olsen                                     2. Suppleant (uden stemmeret)

Allan Blok                                       Aftenskoleleder (uden stemmeret)

 

 1. Godkendelse af referatet fra mødet d. 8. marts 2022

Referatet blev godkendt.

 

 1. Orientering om aftenskolen
  Det blev til tre israelske hold her i forårssæsonen.

Det har ikke kunnet lade sig gøre at flytte mandagsholdet til en tidligere tid, så Allan foreslår at vi fastholder kl. 20.00 i Osramhuset.

 

 1. Orientering fra formanden
  Generalforsamlingen blev afholdt i god stemning, og der blev sat stor pris på dansen bagefter. Så det vil vi forsøge at gøre til en tradition.

Mandagsholdet har fungeret godt her i forårssæsonen, men der kunne være flere deltagere.

 

 1. Orientering fra udvalgene
  Resttider for Dansting i efteråret kan Allan søge i maj måned.

Det forlyder, at der arrangeres sommerdans i maj måned i Valhalsgade. Allan kontakter Niels Henning med henblik på offentliggørelse.

 

 1. Økonomi
  Vi følger nogenlunde budgettet og håber på, at underskuddet bliver mindre end budgetteret.

Lærerlønningerne er atter steget, og med tanke på underskuddet må vi i første omgang regne med en mindre stigning i kursusafgiften til efteråret.

Der er med de seneste indbetalinger 67 medlemmer i Tingluti Forening.

 

 1. ASA

Allan arbejder på det, og regner med, at ASA er implementeret til efterårssæsonen.

 

 1. Hjemmesiden

Ikke noget for nærværende.

 

 1. Eventuelt
 • Debatarrangementer efterlyses. Allan vil planlægge et arrangement en søndag i november.
 • Skal lærermøder tages op efter coronaen og i så fald under hvilke former?

Allan og Bente undersøger muligheder i nævnte orden.

 • Vedtægterne bør ajourføres ved næste generalforsamling, så fondens navn bliver korrekt. Det drejer sig om dette:
 • 4.5:
 1. Valg af 2 medlemmer til Tingluti Folkemusik Fond/Tingluti Publikationsfond

                      ændres til

 1. Valg af 2 medlemmer til Tingluti Publikations Fond
 • 13.2:

                 13.2 Ved opløsning af foreningen tilfalder aktiver i efterfølgende prioriterede orden   Tingluti Folkemusik Fond/Tingluti Publikationsfond eller andet folkemusikalsk arbejde          efter generalforsamlingens beslutning.

                      ændres til

                      13.2 Ved opløsning af foreningen tilfalder aktiver i efterfølgende prioriterede orden   Tingluti Publikations Fond eller andet folkemusikalsk arbejde efter generalforsamlingens      beslutning.

 

 1. Næste møde
  Tid: Lørdag d. 18. juni 2022, kl. 12:00

Sted: hos Allan og Mari-Ann.

 

Referent: Bente Lindboe