20. februar 2024

Referat af Tingluti bestyrelsesmøde tirsdag den 20. februar 2024 kl. 17:00

Hos Allan, Upsalagade 12, 2. tv. København Ø.

Til stede: Lise, Else, Allan, Niels Henning, Trine, Tove, Jes, Jens & Alfred

Referent: Alfred

  1. Referat fra bestyrelsesmødet den 23.1.2024 blev godkendt.
  2. Orientering om aftenskolen.

Alle deltagere har nu betalt for foråret. Vi kan anvende Osramhuset mandag før Påske, så der er mulighed for også at danse denne aften, hvis der er tilslutning blandt danserne til dette.

Vi får svar på lokaleansøgningen, for perioden efteråret 2024 til og med udgangen af juni 2026, altså de næste 2 år, i maj 2024.

Det er nu Lisbeth Bryhl, der er ansvarlig for Osramhuset.

3.Orientering fra formanden.

Lise og Tove deltager i bruger-mødet i Osramhuset.

4.Orientering fra udvalgene.

Vi holder forårets sidste Dansting fredag inden generalforsamlingen. De overskydende drikkevarer overgår til generalforsamlingen.

5.Økonomi.

Regnskab, der er foran budget, og kommende budget gennemgået.

Det er ikke muligt at indsætte billeder alle steder på hjemmesiden.

De hidtil godkendte referater er nu kommet på.

7. Generalforsamlingen søndag den 17. marts.

Der var 209 deltagere i 2023. Beretningen blev gennemgået.

Indkaldelse og dagsorden lægges på hjemmesiden. Allan udsender indkaldelse via mail-liste.

Vi mødes kl. 15. Tove køber vin.

”Videncenter” har udsendt spørgeskemaer til nogle foreninger. De har udvalgt dén målgruppe, der skal bruges til deres analyse. Vi skal derfor ikke tilbyde at indgå i undersøgelsen.

9.Næste møde.

Umiddelbart efter generalforsamlingen.