Til stede: Jes Brandt Hansen, Else Toft, Lars Juhl, Lise Morris, Henning Munksgaard og Tove Madsen

Afbud: Alfred Voldum

Referent: Tove Madsen

Dagsorden:

  1. Referat fra bestyrelsesmødet den 20.9.2022 godkendt.
  2. Orientering om aftenskolen: Lise Lansner stopper ved afslutning af sæsonen pga planlagt operation i den ene hånd, forsøger at finde afløser i netværk.

Lars stopper i Tingluti pr. 31.12.2022 – gælder både på dansehold og som bestyrelsesmedlem.

Allan spørger mandagsholdet, hvad man ønsker at danse fremover, Mhp. substitut når Allan er forhindret.

Debatskabende arrangement kan vi ikke nå at afholde i år, det udskydes til foråret 2023 – men lokalesituationen skal løses først, da Osramhuset er optaget lørdag/søndag.

Niels Henning undersøger, om vi kan leje lokale i Rytterskolen i Brønshøj.

  1. Tove informerer Trine om, at hun ikke er suppleant mere fra 1.1.2023, men indtræder i bestyrelsen.

Tingluti Publikationsfond: Hostmaster givet adgangskoden til Tinglutis Forlags hjemmeside til Niels Christensen, der er formand for Tingluti Publikationsfond.

Tove sender forslag til brug for Osramhusets hjemmeside, når foto er på plads.

  1. Orientering fra udvalgene: Dansting er planlagt for forårssæsonen 2023.
  2. Økonomi: Else har deltaget i kursus i Fredericia om lov og ledelse gennem DOF.

Vi forventer et større underskud end forventer pga. færre indtægter.

  1. ASA: Da der kun er brug for en licens til ASA opsiger Allan det ene abonnement.
  2. Hjemmesiden: Niels Henning kontakter Allan ved brug af ASA. Osramhusets Hjemmeside: Niels   Henning finder foto til brug for hjemmesiden, og vi skal have tilladelse af dem på fotoet før fremsendelse til Osramhuset.
  3. Evt.: Jes har undersøgt kælderrum i Osramhuset, om Tingluti havde effekter, der skulle reddes, men fandt ikke noget af værdi.

         

  1. Næste møde: tirsdag den 17. 1. 2023 kl. 17:00.