Referat af bestyrelsesmøde tirsdag den 31. oktober 2023 kl. 17:00

hos

Lise og Niels Henning, Dalvangen 32, Brønshøj.

 

 

Til stede: Tove, Else, Jes, Trine, Lise, Niels Henning & Alfred

Afbud fra: Allan & Jens

 

 1. Referat fra bestyrelsesmødet den 29. august 2023 blev godkendt.

 

 1. Orientering om aftenskolen.

Lucy fik startet et hold med pt. 6 deltagere.

Kerstin Backlin har 15 deltagere på ”Frejas Musikanter” – og flere på venteliste.

 

 1. Orientering fra formanden

Kerstin får dækket udgifter til toner m.m. (udskrift af noder), som hun har forespurgt om.

 

 1. Orientering fra udvalgene.

Der var desværre meget få dansere til Dansting i september.

Næste Dansting bliver d. 17. nov. med ”Frejas Musikanter” og ”Frøberg”.

 

 1. Økonomi.

Der er øget indtægt fra elevantal, men samtidig er lærerlønningerne steget. Lille udgift til IT-konsulent. Samlet set følger vi budget.

 

Vi har fået fin IT-support af Torben, som Allan havde god erfaring med fra FOF Brøndby.

 

Niels Henning har nu været på et givtigt ”Hjemmeside-kursus”, der havde været aflyst flere gange.

 

 1. Debatskabende arrangement.

Entreprisen er for voksne. Børn og unge kommer gratis ind.

Vi mødes kl. 16. Else tager medlemsliste med. Alfred sørger for drikkelse og lidt at tygge på.

 

Lise & Niels Henning har haft opbevaret et gammelt musikanlæg, som teknologien er løbet fra. Vi afspiller nu musik på andre enheder, og forventer derfor ikke at skulle bruge det mere.

 

 1. Næste møde

Generalforsamling 2024 bliver søndag d. 17. marts 2024.

Næste bestyrelsesmøde: 23. januar 2024 kl. 17:00.

 

 

Referat ved

Alfred

 

Referat af bestyrelsesmøde tirsdag den 31. oktober 2023 kl. 17:00

hos

Lise og Niels Henning, Dalvangen 32, Brønshøj.

 

 

Til stede: Tove, Else, Jes, Trine, Lise, Niels Henning & Alfred

Afbud fra: Allan & Jens

 

 1. Referat fra bestyrelsesmødet den 29. august 2023 blev godkendt.

 

 1. Orientering om aftenskolen.

Lucy fik startet et hold med pt. 6 deltagere.

Kerstin Backlin har 15 deltagere på ”Frejas Musikanter” – og flere på venteliste.

 

 1. Orientering fra formanden

Kerstin får dækket udgifter til toner m.m. (udskrift af noder), som hun har forespurgt om.

 

 1. Orientering fra udvalgene.

Der var desværre meget få dansere til Dansting i september.

Næste Dansting bliver d. 17. nov. med ”Frejas Musikanter” og ”Frøberg”.

 

 1. Økonomi.

Der er øget indtægt fra elevantal, men samtidig er lærerlønningerne steget. Lille udgift til IT-konsulent. Samlet set følger vi budget.

 

Vi har fået fin IT-support af Torben, som Allan havde god erfaring med fra FOF Brøndby.

 

Niels Henning har nu været på et givtigt ”Hjemmeside-kursus”, der havde været aflyst flere gange.

 

 1. Debatskabende arrangement.

Entreprisen er for voksne. Børn og unge kommer gratis ind.

Vi mødes kl. 16. Else tager medlemsliste med. Alfred sørger for drikkelse og lidt at tygge på.

 

Lise & Niels Henning har haft opbevaret et gammelt musikanlæg, som teknologien er løbet fra. Vi afspiller nu musik på andre enheder, og forventer derfor ikke at skulle bruge det mere.

 

 1. Næste møde

Generalforsamling 2024 bliver søndag d. 17. marts 2024.

Næste bestyrelsesmøde: 23. januar 2024 kl. 17:00.

 

 

Referat ved

Alfred