18. juni 2022

Referat af Bestyrelsesmøde den 18. juni 2022 kl. 12:00 i Tingluti Forening, Ellinge Lyng, 4573 Højby.

 

Til stede: Alfred Voldum, Allan Blok, Tove Madsen, Lars Juhl, Else Toft, Jes Brandt Hansen og Bente Lindboe.

 

 

  1. Godkendelse af referatet fra mødet d. 19. april 2022 Referatet blev godkendt.

 

  1. Orientering om aftenskolen

Telefonen fungerer dårligt. Allan skal købe en ny.

 

3. Orientering fra formanden

Niels Henning og Lise har afholdt to aftener med sommerdans i maj måned. De var vellykkede og flere ”nye” deltog.

Der skal snart være møde i Tingluti Publikations Fond.

 

4. Orientering fra udvalgene

Tingluti har ikke fået tildelt resttider og Dansting kan derfor ikke planlægges. Tider i Osramhuset vil blive åbnet, og Allan følger op på det og giver besked til Alfred.

 

5. Økonomi

Vi følger næsten budgettet.

 

  1. ASA - Dof Pro lukker og slukker den 30.6.2022.

ASA er downloadet til Allans computer. Data skal overføres fra DOFPro.

 

  1. Hjemmesiden

Det er uvist, hvordan hjemmesiden vil fungere, når ASA vil blive implementeret.

 

  1. Eventuelt

Vi drøftede forskellige muligheder for debatskabende aktiviteter. Vi har et pænt beløb til rådighed.

 

10. Næste møde

Tid: Mandag d. 22. august 2022, kl. 17:00 Sted: Hos Allan, Upsalagade 12.