Tingluti

Referat fra bestyrelsesmødet den 28.8.2023 kl. 7:00

Til stede: Tove Madsen, Jes Brandt Hansen, Else Toft, Alfred Voldum, Lise Morris, Trine Olsen, Jens Østergaard, Allan Blok og Henning Munksgaard.

Referent: Else Toft

Dagsorden:

 1. Referat fra bestyrelsesmødet den 10.6.2023 blev godkendt.
 2. Orientering om aftenskolen: Holdene er nu i gang og tilgængelige via aftenskolens hjemmeside. I ASA kan den nuværende g mail ikke benyttes, så derfor er der oprettet en ny mail i ASA info@tingluti.dk, hvor al korrespondance fra ASA foregår. Den nye mail oplyses på hjemmesiden. Allan har kontortid mandag og torsdag 3 timer hver dag, hvilket også fremgår at hjemmesiden.

Tirsdagsorkesteret kunne ikke oprettes grundet meget få deltagere, og Lucy Bannon håber at få tilslutning til oprettelse af et hold i Bollywood.

Frejas Fioler har skiftet navn til Frejas Musikanter.

 1. Orientering fra formanden: Tove informerede om, at Allan fra 1/8 2023 er ansat som timelønnet aftenskoleleder med 6 timer om ugen. Kontrakten blev underskrevet sidst i 26/6 2023. Tingluti prisen på kr. 15.000 for 2023 blev uddelt fra Tingluti Publikationsfond til Fod/Rod ved festivalen ”Musik over Præstø Fjord”. Fin Alfred Larsen forestod uddelingen.
 2. Orientering fra udvalgene: Dansting er planlagt for sæsonen 2023.-2024, og der blev omdelt materiale herom.
 3. Økonomi: Perioderegnskabet for 1. januar- 31.juli blev gennemgået. Vi følger budgettet for 2023. Else er nu også kasserer for Tingluti Publikationsfond.
 4. ASA: Det ser ud til at det nu er lettere at betale via foreningens hjemmeside, og langt de fleste betaler med dankort.
 5. Hjemmesiden: 6/9 tager Niels Henning tager på kursus vedr. hjemmesiden, opsætning mv
 6. : Forskellige emner til debatskabende aktivitet blev drøftet. Allan vil kontakte Henrik Goldschmidt og Singh til et arrangement en søndag eftermiddag i Osramhuset.

Det bliver søndag 19/11 kl. 16.30-18.30.

 1. Næste møde: tirsdag den 31. 10. 2023 kl. 17:00 hos Allan.                                            

Tingluti

Referat fra bestyrelsesmødet den 28.8.2023 kl. 7:00

Til stede: Tove Madsen, Jes Brandt Hansen, Else Toft, Alfred Voldum, Lise Morris, Trine Olsen, Jens Østergaard, Allan Blok og Henning Munksgaard.

Referent: Else Toft

Dagsorden:

 1. Referat fra bestyrelsesmødet den 10.6.2023 blev godkendt.
 2. Orientering om aftenskolen: Holdene er nu i gang og tilgængelige via aftenskolens hjemmeside. I ASA kan den nuværende g mail ikke benyttes, så derfor er der oprettet en ny mail i ASA info@tingluti.dk, hvor al korrespondance fra ASA foregår. Den nye mail oplyses på hjemmesiden. Allan har kontortid mandag og torsdag 3 timer hver dag, hvilket også fremgår at hjemmesiden.

Tirsdagsorkesteret kunne ikke oprettes grundet meget få deltagere, og Lucy Bannon håber at få tilslutning til oprettelse af et hold i Bollywood.

Frejas Fioler har skiftet navn til Frejas Musikanter.

 1. Orientering fra formanden: Tove informerede om, at Allan fra 1/8 2023 er ansat som timelønnet aftenskoleleder med 6 timer om ugen. Kontrakten blev underskrevet sidst i 26/6 2023. Tingluti prisen på kr. 15.000 for 2023 blev uddelt fra Tingluti Publikationsfond til Fod/Rod ved festivalen ”Musik over Præstø Fjord”. Fin Alfred Larsen forestod uddelingen.
 2. Orientering fra udvalgene: Dansting er planlagt for sæsonen 2023.-2024, og der blev omdelt materiale herom.
 3. Økonomi: Perioderegnskabet for 1. januar- 31.juli blev gennemgået. Vi følger budgettet for 2023. Else er nu også kasserer for Tingluti Publikationsfond.
 4. ASA: Det ser ud til at det nu er lettere at betale via foreningens hjemmeside, og langt de fleste betaler med dankort.
 5. Hjemmesiden: 6/9 tager Niels Henning tager på kursus vedr. hjemmesiden, opsætning mv
 6. : Forskellige emner til debatskabende aktivitet blev drøftet. Allan vil kontakte Henrik Goldschmidt og Singh til et arrangement en søndag eftermiddag i Osramhuset.

Det bliver søndag 19/11 kl. 16.30-18.30.

 1. Næste møde: tirsdag den 31. 10. 2023 kl. 17:00 hos Allan.