Referat af Tingluti bestyrelsesmøde tirsdag den 23. januar 2024 kl. 17:00

Hos Allan, Upsalagade 12, 2. tv. København Ø.

Til stede: Lise, Else, Allan, Niels Henning, Trine, Tove, Jens & Alfred

Afbud fra: Jes.

  1. Referat fra bestyrelsesmødet den 31.10.2023 blev godkendt

 

  1. Orientering om aftenskolen.

Vi har nu 100 deltagere fordelt på 9 hold. Det er næsten status quo.

Der er ansøgt om lokaler til både aftenskolen og Dansting for 2024 – 2026.

Den lille sal i stueplan i Osramhuset bliver ikke benyttet om mandagen. Det skal undersøges, om det er muligt at anvende den til ”Dansk/international folkedans” med Allan i stedet for den store sal, vi har nu, og starte lidt tidligere.

Arbejder på at afholde en ”lærer-sammenkomst” ved sæsonafslutning, som vi havde inden Covid19.

Udenbys deltagere skal indberettes inden 6. feb.

 

  1. Orientering fra formanden.

Berit Fischer er indtrådt i bestyrelsen for Publikationsfonden.

 

  1. Orientering fra udvalgene.

Der var et tilfredsstillende fremmøde. Vi er begyndt at lave opslag i ”Alt om København”. Det gav besøg af nogle nysgerrige unge. Vi håber, det på sigt giver mere udbytte.

Næste Dansting, der også er forårets sidste, bliver d. 15. marts.

 

  1. Økonomi.

Regnskabet er foran budget.

 

  1. ASA

Udgår.

 

Der er kommet nogle billeder på hjemmesiden, men på andre placeringer er det meget vanskeligt.

Der kommer en opfordring til at forny sit medlemskab af foreningen. Desuden bekendtgørelser af datoer for Generalforsamling og kommende Dansting.

 

  1. Debatskabende arrangement afholdt den 19.11.2023.

Det blev igen et fint arrangement med godt 30 betalende deltagere. Der blev et lille overskud.

 

  1. Generalforsamling søndag den 17. marts 2024

Vi har lokalet 15:00 – 19:00.

15:30 afholdes valg af deltager-repræsentant. Herefter starter Generalforsamlingen.

Allan sender mail med opfordring til at forny medlemskabet via mail-listen.

 

 

  1. Næste møde

tirsdag den 20. feb. 2024 kl. 17:00 hos Allan, Upsalagade 12, 2. tv. København Ø.

 

 

referat ved