Dansting

Næste dansting er fredag den 15. marts 2024.

Der danses danske og nordiske danse.

Musikken leveres af Nøkkens Galocher og Steen & Ral

Generalforsamling

Indkaldelse til generalforsamling i Tingluti Forening søndag den 17. marts 2024 kl. 15.30 i Osramhuset, Valhalsgade 4, København N.

Forslag til generalforsamlingen, der skal behandles under pkt.5, skal være bestyrelsen i hænde senest 3. marts 2024

Samtidig indkaldes til valg af deltagerrepræsentant i bestyrelsen søndag den 17. marts 2024 kl. 15.15.

For at kunne møde og stemme på generalforsamlingen skal du senest 25. februar være behørigt indmeldt i foreningen. Både nye og nuværende medlemmer skal også have indbetalt medlemsafgiften på 20 kr. på Tinglutis bankkonto 5327-0306527 i Arbejdernes Landsbank.