Til stede: Jes Brandt Hansen, Else Toft, Lise Morris, Trine Olsen, Alfred Voldum og Tove Madsen

Referat: Tove Madsen

 

Dagsorden:

  1. Referat fra bestyrelsesmøde den 13.11.2022 godkendt.
  2. Orientering om aftenskolen: Nedgang i tilmeldte på holdene i forårssæsonen – pt ca. 100 tilmeldte.

Enkelte medlemmer kan af ukendte årsager ikke betale ved tilmelding på hold, bliver anbefalet at indbetale via MobilePay.

Allan undersøger mulighed for lån af 1.sal en søndag eftermiddag til afholdelse af debatskabende arrangement. Allan undersøger om Fangekoret kan engageres.

I ref. Af 13.11.2022 fremgår det, at Niels Henning ville undersøge om leje af lokale i Rytterskolen/Brh. – kunne ikke lade sig gøre, og det viste sig heller ikke at være velegnet.

  1. Orientering fra formanden: Trine er indtrådt i bestyrelsen pr. 1.1.2023.

Påbegynde planlægning af kommende generalforsamling – Tove undersøger fremgangsmåden og laver udkast til beretning for 2022.

Medlemmer af Tingluti forening skal forny deres medlemskab senest 3 uger før generalforsamlingen dvs indbetale 20 kr. Medlemmer og aftenskoledeltagere orienteres i uge 6. (den 7.2.2023).

Allan undersøger, om generalforsamlingen kan afholdes i Osramhuset – lokalet i stueetagen søndag den 19.3.2023 fra kl. 16:15.

  1. Orientering fra udvalgene: Dansting den 20.1.2022 med balkandans v/Lillian Apetri.
  2. Økonomi: Vi får et lidt større underskud end budgetteret pga færre hold/deltagere og dermed færre indtægter.
  3. ASA: Niels Henning kontakter Allan mhp indsættelse af foto af lærerne på de forskellige hold.
  4. Hjemmesiden:
  5. Næste møde: Tirsdag den 21.2.2023 kl. 19.