20. september 2022

Referat af bestyrelsesmøde tirsdag d. 20. september 2022 kl. 19:00 i Tingluti Forening,

Upsalagade 12, 2100 København Ø

 

Til stede: Tove Madsen, Jes Brandt Hansen, Else Toft, Lars Juhl, Lise Morris, Allan Blok, Niels Henning Munksgaard og Alfred Voldum

  1. Godkendelse af referat fra mødet den 22.8.2022

Referatet blev godkendt.

 

  1. Hvem vil påtage sig at skrive referater

Alfred Voldum skriver referat.

 

  1. Orientering om aftenskolen

Lene Abro er tilbage med 3 hold.

Tingluti’s telefontid bliver fremover ti. & to. 9 – 12, efter Allans ændrede arbejdstid.

Nogle har haft problemer med tilmelding. Det skyldes hovedsagelig, at man kun kan bruge VISA/Dankort, og at der er øgede sikkerhedskrav til nethandel, så man skal være oprettet til godkendelse af dette ved NETS.

Lærerløn administreres nu over ASA.

Robert fra KK kan kontaktes 10 – 12, for at sikre danseholdene adgang til lokale på Lundehusskolen.

Debatskabende arrangement: Allan arbejder videre med henblik på arrangement en søndag eftermiddag i efteråret.

 

  1. Orientering fra formanden

Allan fortsætter som aftenskoleleder på ny kontrakt.

Osramhuset har en hjemmeside, hvor de gerne vil have materiale til præsentation af husets brugere og deres aktiviteter.

 

  1. Orientering fra udvalgene

Der var pænt fremmøde og god stemning til efterårets første Dansting.

 

  1. Økonomi

Vi ligger lidt efter budget efter 8 md. Der mangler nogle indbetalinger, da flere har haft tekniske problemer hermed. Vi håber desuden på lidt flere deltagere.

Else er tilmeldt til kursus i ”Lov & Ledelse” gennem DOF.

 

  1. ASA

Vi har ikke længere behov for den ekstra licens til ASA.

 

  1. Hjemmesiden

Niels Henning er ny redaktør af hjemmesiden, og deltager i et kursus d. 21. sep. gennem DOF.

Der er en del tilpasning og opdatering med tekst, link og Tingluti-relevante billeder efter overgang til ASA.

 

Vi skal have sendt en ansøgning til Publikationsfonden om tilskud til afholdelse af Dansting.

 

  1. Næste møde
  2. 1. november 2022 kl. 19:00 v/ Allan.

 

Referent: Alfred Voldum