11. september 2021

Referat af Bestyrelsesmøde den 11. september 2021, direkte efter generalforsamlingen i Tingluti Forening, Valhalsgade 4, 2200 Kbh. N

 

Tilstede: Tove Madsen, Jes Brandt Hansen, Else Toft, Alfred Voldum, Bente Lindboe, Lars Juhl og Allan Blok.

 

 

Der afholdtes et kort konstituerende møde, således at bestyrelsen fremover ser ud som følger:

 

Tove Madsen                                 Formand (valgt på generalforsamling)

Jes Brandt Hansen                            Næstformand

Else Toft                                        Kasserer (valgt på generalforsamling)

Bente Lindboe                                  Sekretær

Lars Juhl                                         Bestyrelsesmedlem

Alfred Voldum                                  Bestyrelsesmedlem (deltagerrepræsentant)

Lise Morris                                      1. Suppleant (uden stemmeret)

Trine Olsen                                     2. Suppleant (uden stemmeret)

Allan Blok                                       Aftenskoleleder (uden stemmeret)

 

 

Næste møde: Næste bestyrelsesmøde afholdes den 5. oktober 2021 kl. 19.00.

Sted: Hos Allan.

 

Referent: Bente Lindboe