Veteranfest 2020

Veteranfest 2020

Tinglutis Veteranbestyrelse har hermed den store glæde at indbyde dig til


Tinglutis Veteran on-line GENERALFORSAMLING med efterfølgende on-line FEST


                                    Lørdag 7. nov. kl. 17.00


                   ud fra devisen ”Længst muligt i eget hjem” …

Pga. de allestedsnærværende restriktioner afholdes festen på Zoom …

Se hele indbydelsen her med anvisninger på, hvordan du deltager via Zoom Videokonference.

PS. Indmeldelse i Tinglutis Veteranforening kan ske ved at sende en mail til adresselistefører Ida Geertsen: fischer.geertsen@webspeed.dk 

dof