Om os

Bestyrelsesmøde 29.01.2020

Referat af Bestyrelsesmøde den 29. januar 2020 kl. 18:00 i Tingluti Forening, Upsalagade 12, 2100 København Ø.

Tilstede: Tove Madsen, Jette Petterson, Allan Blok, Else Toft, Jes Brandt Hansen og Bente Lindboe.
Fraværende: Alfred Voldum.

1. Godkendelse af referatet fra mødet den 19. november 2019
Referatet blev godkendt.

2. Orientering om aftenskolen
Tilmeldingen til forårets kurset er nogenlunde uforandret.
Osramhuset: Allan skriver til KK’s Lokalebooking og beder om en begrundelse for at en anden gruppe er blevet tildelt vores tid i Osramhuset om mandagen, selv om deltagerne er over 18 år.
Tomsgårdsvej: Der er store lokaleproblemer på Tomsgårdsvej i øjeblikket. Der mangler frem for alt stole, men også borde, toiletpapir, sæbe, papirhåndklæder m.m. Allan tager fat i kontaktpersonen.
Vi er meget glade for at Cherry Nielsen har indvilget i at overtage undervisning på mandagsholdet i stedet for Lillian, som har sluttet.

3. Orientering fra formanden
Vi har ikke modtaget det udlovede tilskud til Dansting fra Fonden. Tove rykker.
Tove sørger for at opdatere ansættelsespapirer med hjælp fra Else.

4. Økonomi
Else forelagde et udkast til regnskab for hele 2019. Nogle poster mangler stadig, men regnskabet ser ud til at balancere.

5. Orientering fra udvalgene
Seneste Dansting med Balkandanse var pænt besøgt.

6. Hjemmesiden
Den kører.

7. Musikanlægget i Osramhuset
Der er indkøbt en CD-afspiller til Osramhuset.

8. Tingluti Forenings medlemmer
Bente udsender information om medlemsafgift.

9. Forberedelse af Generalforsamlingen d. 22. marts kl. 15.00.
Proceduren blev gennemgået. Indkaldelsen skal ske inden d. 1. marts. Detaljerne forbereder vi på næste bestyrelsesmøde. Bente klargør papirer. Allan booker lokale.

10. Eventuelt
Intet

11. Næste møde
Tid: Torsdag den 13. februar 2020, kl. 18:00
Sted: Hos Allan, Upsalagade 12.
                                                                                                                   Referent: Bente Lindboe
dof