Om os

Bestyrelsesmøde 28.08.2019

Referat af Bestyrelsesmøde den 28. august 2019 kl. 17:30 i Tingluti Forening, Upsalagade 12, 2100 København Ø

Tilstede: Allan Blok, Else Toft, Jes Brandt Hansen, Alfred Voldum, Tove Madsen og Bente Lindboe.
Afbud: Jette Petterson

1. Godkendelse af referatet fra mødet den 15. maj 2019
Referatet blev godkendt.

2. Orientering om aftenskolen
Lokaletildelingen har været problematisk i år. Vi har kun fået tider fra kl. 20.00 i Osramhuset. Allan har dobbeltbooket på Tomsgårdsvej i september måned på en tidligere tid for dansk/international-holdet for at se, om det er muligt at få plads til danserne dér.
Allan skal deltage i et møde om administrationen af Osramhuset d. 5. september.
Der er planer om at Kulturhuset Tomsgårdsvej skal omdannes til Aftenskolernes Hus i fremtiden.
Vi gennemgik de mange nye koder i de to huse.
ASA-systemet, som skal afløse DOFPro, er i gang med at blive testet i Københavns og Aarhus kommune.

3. Orientering fra formanden
Der har været afholdt møde i Publikationsfonden d. 21. maj, hvor nye vedtægter og bankpapirer blev underskrevet.
Tove har ansøgt fonden om tilskud til Danstinget. Næste møde er ikke planlagt, men inden årets udgang skal midlerne fra Tingluti Folkemusik Fond overføres til Tingluti Publikationsfond.

4. Økonomi
Vi følger som sædvanlig budgettet.
Der har været mange skriverier frem og tilbage med Københavns kommune omkring godkendelse af forrige års debatskabende arrangement i Lenes have. En ganske uforståelig proces. Efter flere ture blev arrangementet godkendt af kommunen.
Der skal indgås en ny aftale med Nets vedrørende lønoverførsel.

5. Orientering fra udvalgene
Dansting bliver afholdt som planlagt sæsonen 2019/20. Der har ikke været problemer med at få lokaler.

6. Hjemmesiden
Siden holdes opdateret. Bente opfordrer alle til at tjekke hjemmesiden med mellemrum og indrapportere eventuelle mangler.

7. Eventuelt
Kommende debatarrangementer og øvrigt.

8. Næste møde
Tid: Onsdag den 2. oktober 2019, kl. 17:30
Sted: Hos Allan, Upsalagade 12.
                                                                                                                                    Referent: Bente Lindboe
dof