Om os

Bestyrelsesmøde 28.06.2017


Referat af Bestyrelsesmøde den 28. juni 2017 kl. 18.00 i Tingluti Forening, Upsalagade 12, 2100 København Ø


Tilstede: Tove Madsen, Alfred Voldum, Jette Petterson, Allan Blok, Bente Lindboe og Else Toft.
Afbud: Jes Brandt Hansen


1. Godkendelse af referaterne fra mødet den 3. maj 2017
Referatet blev godkendt efter rettelse af næste mødedato.

2. Orientering om aftenskolen
Gunnis weekendkursus i maj blev afviklet med stor succes. 13 deltagere.
Alle efterårets hold er klare til hjemmesiden.
Der er opstået problemer med bookingen af tider til Dansting. Foråret 2018 er klare, men efteråret 2017 er tilsyneladende faldet bort. Det giver et problem, idet FOS (Folkeoplysningssekretariatet) mener at vi så skal betale leje af lokalerne i efteråret. Tiderne er dog blevet genbooket. Allan følger op på dette.

3. Orientering fra formanden
Der har været afholdt 3 gange sommerdans i maj måned i Niels Henning Munksgaards regi, sidste gang med levende musik. Dansen var velbesøgt og havde også deltagere udefra.
Fonden – intet nyt.

4. Økonomi
Kassereren fremlagde økonomien. Vi følger nogenlunde budgettet. Små afvigelser er velbegrundede.
Else får nedgraderet vort abonnement på webhotellet pr. 27/11 2017 når det udløber, således at vi kun beholder domænet tingluti.dk
Elses DOF-kurser er udsat.

5. Orientering fra udvalgene
Dansting: Se under punkt 2.
Datoerne er fastlagte. Indholdet er stadig under udarbejdelse.

6. Hjemmeside
Der blev arbejdet med den nye hjemmeside. Den planlægges at være i luften d. 1. august 2017.

7. Eventuelt
Efter ferien vil Allan arbejde på at vi får et Debatskabende Arrangement i oktober-november måned.

8. Næste møde
Tid: Onsdag den 20. september 2017, kl. 19.00
Sted: Hos Allan, Upsalagade 12.


Referent: Bente Lindboe

dof