Om os

Bestyrelsesmøde 25.09.12

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE
Tirsdag den 25. september 2012

Til stede: Alice, Anita, Anne-Mette, Dorrit, Else, Ib og Lise.

Ad punkt 1. Aftenskolen.
Ingen bemærkninger.

Ad punkt 2. Økonomi.
Ingen transportgodtgørelse til lærere fra Sverige.
Anne-Mette kontakter Alfred og Jes. De skal underskrive ansøgningen om tilskud.

Ad punkt 3. Vedtægter.
Robin Kristiansen fra DOF bedes udforme et forslag til nye vedtægter.

Ad punkt 4. Fremtid.
Debatskabende arrangementer? Nye lokaler? Ekstra tilskud fra 2013 og frem.

Ad punkt 5. Eventuelt.
Alice og Lise har aftalt et møde med Robin Kristiansen.

Det blev vedtaget at kommentere ændringsforslag til de nye vedtægter pr. mail.

Referant: Ib.