Om os

Bestyrelsesmøde 24.03.2019

Referat af Bestyrelsesmøde den 24. marts 2019, direkte efter generalforsamlingen i Tingluti Forening, Tomsgårdsvej 35, 2400 Kbh. NV

Tilstede: Tove Madsen, Jes Brandt Hansen, Else Toft, Alfred Voldum, Bente Lindboe, Jette Petterson og Allan Blok.

Der afholdtes et kort konstituerende møde, således at bestyrelsen fremover ser ud som følger:

Tove Madsen,   Formand (valgt på generalforsamling)
Jes Brandt Hansen,  Næstformand
Else Toft,   Kasserer (valgt på generalforsamling)
Bente Lindboe,  Sekretær
Jette Petterson, Bestyrelsesmedlem
Alfred Voldum,  Bestyrelsesmedlem (deltagerrepræsentant)
Lars Juhl,   1. Suppleant (uden stemmeret)
Ole Dønvig,   2. Suppleant (uden stemmeret)
Allan Blok,   Aftenskoleleder (uden stemmeret)

Næste møde: Næste bestyrelsesmøde afholdes den 15. maj 2019 kl. 17.30. Sted: Hos Allan.

Referent: Bente Lindboe
dof