Om os

Bestyrelsesmøde 23.09.2020

Referat af Bestyrelsesmøde den 23. september 2020 kl. 19:00 i Tingluti Forening, Upsalagade 12, 2100 København Ø


Tilstede: Tove Madsen, Alfred Voldum, Allan Blok, Else Toft, Jes Brandt Hansen, Jette Petterson og Bente Lindboe.

1. Godkendelse af referatet fra møderne den 14. juni og 6. september 2020
Referatet blev godkendt.

2. Orientering om aftenskolen
Der er fundet midlertidige lokaler på Vibenshus Skole til Frejas Fioler og Balkankoret. Nøkkens Galocher har fundet husly på Vesterbro Ny Skole.
De israelske hold har mistet terræn på grund af flytningen til Krystalgade.
Den planlagte nytårskur for lærere og bestyrelse udskydes. Vi ser tiden an.
Et mindre konsulenthonorar bevilgedes.

3. Orientering fra formanden
Mandagsholdet kører fint under de forandrede vilkår med egne instruktører og nedsat tid. Holdet starter nu kl. 19.15. Niels Henning og Lise har nøgle og åbner i tidsrummet 19.00-19.15.

4. Orientering fra udvalgene
Danstingsudvalget afventer Corona-situationen.

5. Økonomi
Else gennemgik årets økonomi indtil videre. Vi ligger lidt over budgettet.
Administrationssystemet ASA inklusive NAV-økonomisystemet rulles snart ud. Allan og Else må på kursus. Allan deltager gennem FOF.
Den ny ferielov er trådt i kraft 1. september. Else holder sig orienteret gennem DOF.

6. Hjemmesiden
Intet nyt.

7. Eventuelt
Intet.

8. Næste møde
Tid: Tirsdag den 8. december 2020, kl. 17:30
Sted: Hos Allan, Upsalagade 12.

                                                                                                                           Referent: Bente Lindboe

dof