Om os

Bestyrelsesmøde 22.03.2017

Referat af Bestyrelsesmøde den 22. marts 2017 direkte efter generalforsamlingen i Tingluti Forening, Valhalsgade 4, 2200 Kbh. N

Tilstede: Tove Madsen, Jes Brandt Hansen, Else Toft, Alfred Voldum, Bente Lindboe og Jette Petterson.

Afbud: Allan Blok

Der afholdtes et kort konstituerende møde, således at bestyrelsen fremover ser ud som følger:

Tove Madsen,   Formand (valgt på generalforsamling)
Jes Brandt Hansen,  Næstformand
Else Toft,   Kasserer (valgt på generalforsamling)
Bente Lindboe,  Sekretær
Jette Petterson, Bestyrelsesmedlem
Alfred Voldum,  Bestyrelsesmedlem (deltagerrepræsentant)
Lars Juhl,   1. Suppleant (uden stemmeret)
Ole Dønvig,   2. Suppleant (uden stemmeret)
Allan Blok,   Aftenskoleleder (uden stemmeret)

Næste møde: Næste bestyrelsesmøde afholdes den 3. maj 2017 kl. 19.00. Sted: Hos Allan.

Referent: Bente Lindboe

dof