Om os

Bestyrelsesmøde 22.03.17

Referat af Bestyrelsesmøde den 22. marts 2017 direkte efter generalforsamlingen i Tingluti Forening, Valhalsgade 4, 2200 Kbh. N

Tilstede: Tove Madsen, Jes Brandt Hansen, Else Toft, Alfred Voldum, Bente Lindboe og Jette Petterson.

Afbud: Allan Blok

Der afholdtes et kort konstituerende møde, således at bestyrelsen fremover ser ud som følger:

Tove Madsen   Formand (valgt på generalforsamling)
Jes Brandt Hansen  Næstformand
Else Toft   Kasserer (valgt på generalforsamling)
Bente Lindboe  Sekretær
Jette Petterson Bestyrelsesmedlem
Alfred Voldum  Bestyrelsesmedlem (deltagerrepræsentant)
Lars Juhl   1. Suppleant (uden stemmeret)
Ole Dønvig   2. Suppleant (uden stemmeret)
Allan Blok   Aftenskoleleder (uden stemmeret)

Næste møde: Næste bestyrelsesmøde afholdes den 3. maj 2017 kl. 19.00. Sted: Hos Allan.

Referent: Bente Lindboe