Om os

Bestyrelsesmøde 21.02.2017

Referat af Bestyrelsesmøde den 21. februar 2017 kl. 19.30 i Tingluti Forening, Upsalagade 12, 2100 København Ø

Tilstede: Tove Madsen, Alfred Voldum, Allan Blok, Else Toft, Bente Lindboe og Jes Brandt Hansen
Afbud: Jette Petterson

1. Godkendelse af referat fra mødet den 17. januar 2017
Referatet blev godkendt.

2. Højtalere i Kulturhuset på Tomsgårdsvej
Vi indkøber 2 højtalere til Lokale A på Tomsgårdsvej. Prisen er fordelagtig. Alfred kigger på monteringen.

3. Hjemmesiden
Bente præsenterede et første forslag til en ny hjemmeside. Den blev positivt modtaget og blev derefter arbejdet grundigt igennem.
Fremover skal hjemmesiden være et fast punkt på dagsordenen til bestyrelsesmøderne.

4. Eventuelt
1. VHS-båndspilleren i kælderen kasseres.
2. Else fremlagde det endelige årsregnskab og nye budget, som vil blive fremlagt på generalforsamlingen.
3. Generalforsamlingen: Vi mødes kl. 18.00 for opstilling. Allan sørger for indkøb, Else udskriver en medlemsliste og Allan sidder i døren. Bente laver et lille lotteri.
4. Der findes ønsker om et oversyn af datoerne for Dansting, da de sommetider falder i skoleferierne.

11. Næste møde
Tid: Konstituerende møde onsdag den 22. marts 2017, efter generalforsamlingen.
Sted: Osramhuset, Valhalsgade 4, 2200 København N

Referent: Bente Lindboe

dof