Om os

Bestyrelsesmøde 20.09.17

Referat af Bestyrelsesmøde den 20. september 2017 kl. 19.00 i Tingluti Forening, Tomsgårdsvej 35, 2400 København NV


Tilstede: Jette Petterson, Alfred Voldum, Else Toft, Jes Brandt Hansen, Tove Madsen, Allan Blok og Bente Lindboe.


1. Godkendelse af referatet fra mødet den 28. juni 2017
Referatet blev godkendt.

2. Orientering om aftenskolen
Gunnis nye Balkankor er kommet i gang med 8 deltagere.
Desværre har vi mistet Mandagsorkestret.
Dansk/International folkedans om mandagen har nu hele 35 deltagere. Dette hold vil fremover starte dansen kl. 19:00.

3. Orientering fra formanden
Lærere og bestyrelse havde en god start på sæsonen hjemme hos Lene, hvor der blev udvekslet idéer.
Tingluti Folkemusik Fond holdt møde d. 5. september, og vi fik bevilget 6000 kr. til Danstinget.
Folkemusikfonden og Publikationsfonden er påbegyndt en fusion. De to bestyrelser er slået sammen.

4. Økonomi
Else gennemgik økonomien pr. 31/8. Vi er en lille smule efter budgettet.

5. Orientering fra udvalgene
Danstinget har haft sit første vellykkede arrangement. Lokalesituationen for efteråret er uændret, men foreløbig fungerer det, og vi ser tiden an. Til januar skal der atter ansøges om lokaler for de næste 2 år (september 2018 – maj 2020). Dette gælder hele aftenskolen.

6. Hjemmeside
Den nye hjemmeside er gået i luften som planlagt 1. august. Der er udtrykt glæde over den fra flere hold.
Bente har deltaget i et kursus i september.
Vi vil gøre opmærksom på den nye side gennem Veteranforeningen.

7. Eventuelt
Vi debatterede debatarrangementer.

8. Næste møde
Tid: Onsdag den 29. november 2017, kl. 18.00
Sted: Hos Allan, Upsalagade 12.


Referent: Bente Lindboe

dof