Om os

Bestyrelsesmøde 19.11.2019

Referat af Bestyrelsesmøde den 19. november 2019 kl. 18:30 i Tingluti Forening, Upsalagade 12, 2100 København Ø.

Tilstede: Tove Madsen, Jette Petterson, Alfred Voldum, Allan Blok, Else Toft, Jes Brandt Hansen og Bente Lindboe.

1. Godkendelse af referatet fra mødet den 2. oktober 2019
Referatet blev godkendt med en mindre rettelse.

2. Orientering om aftenskolen
Der er kommet nye EU-regler i banken, som påvirker Allans adgang. Else retter henvendelse til banken angående dette. Se punkt 3.
Kulturhuset på Tomsgårdsvej er ved at blive tømt. Der er planer om at indrette det som et ”Aftenskolernes Hus”. Københavns kommune har henvendt sig til os om en eventuel flytning til biblioteket på Rentemestervej. Lokalet er dog uegnet, og fremtiden er uvis for os.
Forårsholdene vil være klare d. 1. december.
Lillian Apetri ophører desværre med at undervise på mandagsholdet fra 1/1 2020. Allan arbejder på at finde en eftertræder.

3. Bekræftelse af aftenskoleleder
Grundet de nye EU-regler fra banker for foreninger blev det præciseret og bekræftet, at Allan Blok er foreningens aftenskoleleder, hvilket han har været siden d. 1/6 2013.
Allan har adgang til foreningens bankkonto, således at indgående deltagerbetalinger via indbetalingskort kan overføres til foreningens registreringssystem DOFPro af deltagerne. Allan fremsender ID til Arbejdernes Landsbank, således at han fremgår af bankens arkiv med de krævede oplysninger.

4. Orientering fra formanden
Tinglutiprisen 2018/2019 er blevet uddelt på Danish Music Awards Folk/World d. 10. november på spillestedet Alice, København. Da eventet ikke blev afholdt i 2018, valgte Publikationsfonden at uddele to priser à 10.000 kr. De tilfaldt Henning Laurent-Lund, København, i musikerkredse også kaldet ”Fløjte-Henning”, og Fonden Folkemusikarkivet Hogager.

5. Økonomi
De af Københavns kommune bebudede afgifter pr. 1/7 2019 for lokaler stillet til rådighed for folkeoplysende aktiviteter er trukket tilbage.
Vi ligger lidt foran budgettet.

6. Orientering fra udvalgene
Danstinget i november var fint besøgt.

7. Hjemmesiden
Nyhedsrubrikkerne holdes aktuelle.

8. Musikanlægget i Osramhuset
Musikanlægget i Osramhuset og håndteringen heraf blev drøftet. Allan indkøber en billig CD-afspiller med kabler.

9. Brugerråd forsøges etableret i Osramhuset fra 2020 – repræsentant fra Tingluti?
Vi indstiller Niels Henning Munksgaard til at være vores repræsentant.

10. Eventuelt
Intet.

11. Dato for generalforsamling
Datoen for generalforsamlingen 2020 fastsattes til d. 22. marts, kl. 16.00.

12. Næste møde
Tid: Onsdag den 29. januar 2020, kl. 18:00
Sted: Hos Allan, Upsalagade 12.
                                                                                                                                   Referent: Bente Lindboe
dof