Om os

Bestyrelsesmøde 19.02.2019

Referat af Bestyrelsesmøde den 19. februar 2019 kl. 19:30 i Tingluti Forening, Upsalagade 12, 2100 København Ø

Tilstede: Alfred Voldum, Allan Blok, Else Toft, Jes Brandt Hansen, Jette Petterson, Tove Madsen og Bente Lindboe.

1. Godkendelse af referatet fra mødet den 16. januar 2019
Referatet blev godkendt.

2. Økonomi
Else Toft præsenterede årsregnskabet. Vi slutter 2018 med et mindre overskud mod et budgetteret underskud.
3. Planlægningen af generalforsamlingen den 24. marts 2019, kl. 16.00
Vi planlagde årets generalforsamling og fordelte arbejdsopgaverne. Bestyrelsen møder ½ time før. Bente lægger indkaldelsen og dagsordenen på hjemmesiden. Allan sender ud til alle på maillisten. Der er p.t. 58 medlemmer i Tingluti Forening. Flere kan tilkomme.

4. Eventuelt
Der er fremkommet ønsker om tilgang til noder og musik fra Tinglutis repertoire på hjemmesiden. Mulighederne skal undersøges.

5. Næste møde
Der afholdes konstituerende møde i den nyvalgte bestyrelse søndag den 24. marts 2019 på Tomsgårdsvej, direkte efter generalforsamlingen.

                                                                                                                             Referent: Bente Lindboe
dof