Om os

Bestyrelsesmøde 18.03.2018

Referat af Bestyrelsesmøde den 18. marts 2018, direkte efter generalforsamlingen i Tingluti Forening, Tomsgårdsvej 35, 2400 Kbh. NV

Tilstede: Tove Madsen, Jes Brandt Hansen, Else Toft, Alfred Voldum, Bente Lindboe, Jette Petterson og Allan Blok.


Der afholdtes et kort konstituerende møde, således at bestyrelsen fremover ser ud som følger:

Tove Madsen,   Formand (valgt på generalforsamling)
Jes Brandt Hansen,  Næstformand
Else Toft,   Kasserer (valgt på generalforsamling)
Bente Lindboe,  Sekretær
Jette Petterson, Bestyrelsesmedlem
Alfred Voldum,  Bestyrelsesmedlem (deltagerrepræsentant)
Lars Juhl,   1. Suppleant (uden stemmeret)
Ole Dønvig,   2. Suppleant (uden stemmeret)
Allan Blok,   Aftenskoleleder (uden stemmeret)

Næste møde afholdes
Tid: Onsdag den 18. april 2018 kl. 18.00.
Sted: Hos Allan.

                                                                                                                  Referent: Bente Lindboe

dof