Om os

Bestyrelsesmøde 16.03.14

Referat af Bestyrelsesmøde den 16. marts 2014 direkte efter generalforsamlingen i Tingluti Forening, Valhalsgade 4, 2200 Kbh. N

Tilstede: Niels Henning Munksgaard, Jes Brandt Hansen, Else Toft, Alfred Voldum, Bente Lindboe, Tove Madsen og Lars Juhl.

Der afholdtes et kort konstituerende møde, således at bestyrelsen fremover ser ud som følger:

Niels Henning Munksgaard  Formand (valgt på generalforsamling)
Jes Brandt Hansen  Næstformand
Else Toft   Kasserer (valgt på generalforsamling)
Bente Lindboe  Sekretær
Tove Madsen Bestyrelsesmedlem
Alfred Voldum  Bestyrelsesmedlem (deltagerrepræsentant)
Lars Juhl   Suppleant (uden stemmeret)
Allan Blok   Aftenskoleleder (uden stemmeret)

Næste møde: Næste bestyrelsesmøde afholdes den 23. april 2014 kl. 17.30. Sted: Hos Allan.

Referent: Bente Lindboe