Om os

Bestyrelsesmøde 16.01.18

Referat af Bestyrelsesmøde den 16. januar 2018 kl. 19.00 i Tingluti Forening, Upsalagade 12, 2100 København Ø


Tilstede: Tove Madsen, Bente Lindboe, Alfred Voldum, Allan Blok, Jes Brandt Hansen, Jette Petterson og Else Toft.


1. Godkendelse af referatet fra mødet den 29. november 2017
Referatet blev godkendt.

2. Orientering om aftenskolen
Der er en lille smule nedgang i tilmeldinger, som i alle forårssæsoner. Situationen er altså stabil.
De nuværende bookinger af lokaler, som ellers skulle fornyes for kommende treårsperiode i januar, er blevet forlænget med et år af Københavns kommune, på grund af at kommunen skal skifte bookingsystem foråret 2018.
Nogle forliser ved tilmelding og betaling af kurser via nettet. Bente tager en snak med supporten ved lejlighed, da det ikke fungerer helt efter ønske. Hun tager sig også af et forældet brev i den forbindelse, som hænger ved i systemet.
Allan udsender en grundplan over de forskellige undervisere på mandagsholdet.

3. Orientering fra formanden
Der er udsendt mail med opfordring til fornyelse af medlemskab i Tingluti forening. Foreløbig har ca. 50 personer tegnet medlemskab for 2018.
Sammenlægningen af Tingluti Publikationsfond og Tingluti Folkemusik Fond er trådt i kraft pr. 1/1 2018 under forudsætning af at sammenlægningen godkendes på foreningens generalforsamling i marts.

4. Økonomi
Det ser pænt ud. Vi har et mindre, men forventet underskud.

5. Orientering fra udvalgene
Alfred booker manuelt for Dansting 2018/19 pga. Københavns kommunes forlængelse af bookingsæsonen.

6. Hjemmeside
Annoncering af kommende generalforsamling sker på hjemmesiden samt via mail til medlemmer af foreningen.

7. Eventuelt
Jes har forslag til videreformidling af danske dragter.
Tove tager sig af en kommende opmærksomhed.

8. Næste møde
Tid: Onsdag den 14. februar 2018, kl. 17.30
Sted: Hos Allan, Upsalagade 12.


Referent: Bente Lindboe

dof