Om os

Bestyrelsesmøde 14.02.18

Referat af Bestyrelsesmøde den 14. februar 2018 kl. 17.30 i Tingluti Forening, Upsalagade 12, 2100 København Ø


Tilstede: Tove Madsen, Bente Lindboe, Alfred Voldum, Allan Blok, Jes Brandt Hansen, Jette Petterson og Else Toft.


1. Godkendelse af referatet fra mødet den 16. januar 2018
Referatet blev godkendt.

2. Orientering om aftenskolen
Intet nyt.

3. Orientering fra formanden
Intet nyt.

4. Orientering fra udvalgene
Dansting: Alfred har booket Store Sal i Valhalsgade kl. 19.00-24.00 for resten af den fremskrevne periode, som løber indtil sommeren 2019.

5. Økonomi
Årsregnskabet for 2017 er næsten i balance med et ubetydeligt underskud.

6. Generalforsamlingen
Generalforsamlingen bliver søndag den 18. marts kl. 16.00 i Osramhusets Lille Sal, hvis den er ledig. Ændret til Kulturhuset, Tomsgårdsvej. Indkaldelsen lægges på hjemmesiden og udsendes via mail til foreningens medlemmer.
Generalforsamlingen forberedtes og opgaverne blev fordelt.

7. Hjemmeside
Nogle småproblemer i DOFPro omkring tilmelding er blevet undersøgt og rettet til.
Bente tager på kursus i Roskilde den 22. marts. Kurset er gratis.

8. Eventuelt
Allan arbejder på et debatskabende arrangement med tre musikere til efteråret.

9. Næste møde
Der afholdes konstituerende møde i den nyvalgte bestyrelse søndag den 18. marts 2018 i Valhalsgade, direkte efter generalforsamlingen.


Referent: Bente Lindboe

dof