Om os

Bestyrelsesmøde 13.09.2016

Referat af Bestyrelsesmøde den 13. september 2016 kl. 19.30 i Tingluti Forening, Upsalagade 12, 2100 København Ø


Tilstede: Else Toft, Alfred Voldum, Jes Brandt Hansen, Bente Lindboe, Tove Madsen og Allan Blok.
Afbud: Jette Petterson


1. Godkendelse af referat fra mødet den 13. juni 2016
Referatet blev godkendt.

2. Orientering om Aftenskolen
Nogle få hold har ikke fået nok tilmeldinger til at sættes i gang, men ellers er deltagerantallet nogenlunde status quo. Det nye sigøjnerorkester har pt. 4 tilmeldte.
Mandagsholdet vil denne sæson have flere forskellige undervisere.

3. Orientering fra formanden
Tove har ikke fået svar fra Tingluti Folkemusik Fond på ansøgningen om tilskud til Dansting. Der er søgt om 6.000 kr.

4. Økonomi
Else gennemgik resultatopgørelsen for de første 8 måneder. Det ser pænt ud, og vi er en lille smule foran budgettet.

5. Orientering fra udvalgene
Dansting: Lokalerne blev klare i sommer og programmet er klart. Der startes på fredag d. 16/9. Siden har Osramhuset dog trukket sit tilsagn om Store sal d. 18/11 tilbage, da de selv vil bruge den. Vi må flytte til Lille sal.

6. Hjemmeside
Der var enighed om, at der er behov for en mere tidssvarende hjemmeside. Bente vil tage til en orientering om DOF’s Vuptiweb-tilbud og ellers arbejde videre med det.

7. Undervisning i DOFPro
Else og Bente tager på to kurser i vort registreringssystem DOFPro i oktober-november.

8. Regler for medlemskab drøftes
Dette punkt udskydes til senere.

9. Medlemstegning ved arrangementer.
Dette punkt udskydes til senere.

10. Eventuelt
Der planlægges et jule-lærermøde d. 25. november.

11. Næste møde
Tid: Tirsdag den 8. november 2016, kl. 19.30
Sted: Hos Allan, Upsalagade 12.


Referent: Bente Lindboe

dof