Om os

Bestyrelsesmøde 13.04.2021

Referat af Bestyrelsesmøde den 13. april 2021 kl. 19:00 i Tingluti Forening, på Zoom.

Til stede: Tove Madsen, Alfred Voldum, Allan Blok, Else Toft, Jes Brandt Hansen, Lars Juhl og Bente Lindboe på Zoom.


1. Godkendelse af referatet fra mødet den 3. marts 2021
Referatet blev godkendt.

2. Orientering om aftenskolen
Allan har sendt mail ud til lærerne om at der udbetales løn for planlagte, men aflyste timer under hele forårssæsonen. Lønnen kommer til udbetaling ultimo april.
Lokalerne på Tomsgårdsvej er bookede til udgangen af maj måned.

3. Orientering fra formanden
De få, som har indbetalt deltagerafgift for forårssæsonen får deres penge tilbage. Else ordner det.

4. Orientering fra udvalgene
Intet nyt på grund af Corona-situationen.

5. Økonomi
Der er omkring 50, som har indbetalt medlemsafgift til Tingluti Forening for 2021.
Der er mulighed for at søge hjælpepakke via Kulturministeriet for deltagerbetaling fra planlagte hold i foråret, hvor undervisning ikke kunne gennemføres grundet Corona-restriktionerne. Der gives tilskud på 90% til deltagerbetaling for planlagte hold i foråret 2021. Ansøgning har deadline i juni 2021. Else arbejder med dette.
Vi skal nu betale negativ rente til banken for formuen, som vi har stående på vores konto – 0,5 % på beløb over 100.000 kr.

6. Hjemmesiden
Meddelelse om udskydelse af generalforsamlingen lægges ind.

7. ASA – hvornår overgår vi til ASA? Herunder kursus
Udrulningen af ASA er sat på standby af DOF. Vi er på venteliste til kursus.

8. Generalforsamling. Kan vi sætte en dato?
Vi regner med at kunne afholde generalforsamling straks efter sommerferien.

9. Eventuelt
Intet.

11. Næste møde
Tid: Lørdag den 5. juni 2021, kl. 13:00
Sted: Ellinge Lyng, 4573 Højby.

                                                                                                                                  Referent: Bente Lindboe

dof