Om os

Bestyrelsesmøde 11.09.2021

Referat af Bestyrelsesmøde den 11. september 2021, direkte efter generalforsamlingen i Tingluti Forening, Valhalsgade 4, 2200 Kbh. N

Tilstede: Tove Madsen, Jes Brandt Hansen, Else Toft, Alfred Voldum, Bente Lindboe, Lars Juhl og Allan Blok.


Der afholdtes et kort konstituerende møde, således at bestyrelsen fremover ser ud som følger:

Tove Madsen Formand (valgt på generalforsamling)
Jes Brandt Hansen Næstformand
Else Toft Kasserer (valgt på generalforsamling)
Bente Lindboe Sekretær
Lars Juhl Bestyrelsesmedlem
Alfred Voldum Bestyrelsesmedlem (deltagerrepræsentant)
Lise Morris 1. Suppleant (uden stemmeret)
Trine Olsen 2. Suppleant (uden stemmeret)
Allan Blok Aftenskoleleder (uden stemmeret)


Næste møde: Næste bestyrelsesmøde afholdes den 5. oktober 2021 kl. 19.00.
Sted: Hos Allan.

Referent: Bente Lindboe

dof