Om os

Bestyrelsesmøde 11.09.13

Referat af Bestyrelsesmøde den 11. september 2013 kl. 17.30 i Tingluti Forening, Upsalagade 12, 2100 København Ø

Tilstede: Niels Henning Munksgaard, Jes Brandt Hansen, Else Toft, Bente Lindboe og Allan Blok.
Afbud: Alfred Voldum og Lars Juhl.
Fraværende: Dorrit Hawkesworth.


1. Orientering om Aftenskolen
Allan gennemgik tilmeldingerne til efterårets kurser. Der er for nærværende 200 tilmeldte – en nedgang i forhold til de to seneste sæsoner.
Hjemmesiden trænger til en opdatering.
Praktiske problemer omkring lokalerne både i Valhalsgade og på Tomsgårdsvej drøftedes.

2. Orientering fra formanden
Niels Henning har været til møde med personalet i Dansekapellet, hvor vi også har undervisning.
Vi har behov som forening at blive mere tydelige. Spørgsmål som annoncering, deltagelse i Kulturhavn, 2200Kultur o. lign. drøftedes.
Niels Henning refererede fra Højbystævnet, hvor der bl.a. var ”opspil” fra en del af årets nominerede deltagere i dysten om at blive Danmarks første ”Rigsspillemænd”. Den endelige afgørelse falder senere på sæsonen.
Der ligger stadig nogle ansøgninger til Fonden.
N-H vil undersøge mulighed for lokaler i Griffenfeldsgade.

3. Økonomi
Else omdelte og gennemgik resultatopgørelsen for perioden 1/1-31/8 2013. En lille ubalance i lønninger har en naturlig forklaring og vil udlignes fremover.

4. Orientering fra udvalgene
Kattinge: Svar ang. dato for Kattingeweekenden vil foreligge omkring 1. november.
Dansting: Alting er på plads nu, og programmet kan ses på tingluti.dk.

5. Vedtægtsændringer
§1-§5 i Jes’ forslag blev godkendt.
Næste gang vil vi arbejde med §6 og §7.

6. Eventuelt
Forslag om Idémøde d. 27. oktober om eftermiddagen.

7. Næste møde
OBS! Planen for de kommende møder ændredes til
30. oktober og 27. november

Sted: Tomsgårdsvej, køkkenet på 1. sal, om intet andet foreligger.
Tid: kl. 17.30


Referent: Bente Lindboe