Om os

Bestyrelsesmøde 11.06.14

Referat af Bestyrelsesmøde den 11. juni 2014 kl. 17.30 i Tingluti Forening, Upsalagade 12, 2300 København Ø


Tilstede: Niels Henning Munksgaard, Jes Brandt Hansen, Else Toft, Alfred Voldum, Bente Lindboe, Tove Madsen og Allan Blok.
Afbud: Lars Juhl.


1. Godkendelse af referat fra sidste møde
Referatet blev godkendt.

2. Orientering om Aftenskolen
Et sommerhold over 4 gange er gennemført.
Læreren, som havde henvendt sig med henblik på et kommende folklore-kor, har trukket sig. Det er stadig et ønske at få et kor op at stå.
Allan har søgt lokale til det skotske hold på Utterslev skole, men har fået tildelt en anden (ubrugelig) dag.
Der oprettes et begynderhold i dans til efteråret med Allan som instruktør.
Allan vil undersøge, hvilke tidsperioder, der gælder, når man booker Bispebjerg Bakke.
Det skotske hold har afsluttet sin virksomhed der. Musikanlægget skal afhentes.
Et debatskabende møde, ”Musikalsk Kultursammenstød Balkan-Danmark”, er blevet afholdt d. 15. maj med Ib Oscar Jørgensen og Anne-Mette Nielsen. Et fint arrangement, hvor ca. 30 personer var mødt op på trods af det gode vejr og den tilstundende Bededagsferie.
Allan forfatter en indbydende mail til folk på listen ind for den nye sæson. Han sender samtidig en reminder om vor deltagelse i Kulturhavn 2014, hvor Lars holder i dansen.
Niels Henning foreslår, at der afholdes et ”Åbent hus” for at få kontakt med potentielle nye medlemmer. Allan forfatter indbydelsen, som via Bente tillige forelægges den ansvarlige distribueringsperson blandt Tingluti-Veteranerne.

3. Orientering fra formanden
Niels Henning vil kontakte Kultur- og Fritidsforvaltningen angående de 900 kr. vi er opkrævet for lokale til afholdelse af generalforsamlingen 2014.
Niels Henning vil også forhøre sig om reglerne for aflysning, som Niels Ladefoged henviser til. Vi vil gerne have det skriftligt.
Niels Henning vil skaffe egen nøgle til Valhalsgade.
Vi har fået en henvendelse fra Dansk-Ukrainsk Selskab med tilbud om underholdning af et folkemusikensemble bestående af klassiske symfonimusikere. Prisen er ganske høj.
Niels Henning gav en oversigt over deltagere i Aftenskolen de sidste sæsoner, som viser faldende deltagerantal.

4. Økonomi
Else fremlagde regnskabet med resultatopgørelsen pr. 31/5.
Budgettet holder nogenlunde med et lillebitte plus.
Vi kan ikke slippe for affaldsgebyret. Else har kontaktet forvaltningen og gjort, hvad hun kunne.
Niels Henning foreslår, at vi tegner en forsikring mod hackerangreb på vores bankkonto. Banken dækker ikke evt. svind på kontoen ligesom for privatpersoner. Dette blev besluttet.
Else undersøger markedet og tegner forsikringen.
Et Polskakursus havde søgt og fået en underskudsgaranti. Kurset har været afholdt med succes og overskud. Underskudsgarantien blev ikke aktuel.

5. Hjemmeside, flyers og anden reklame til den kommende sæson
Niels Henning og Allan vil afholde et møde og kigge på hjemmesiden samt opdatering af flyers.

6. Kulturhavn
Der skal udgå en mail i juni til alle om dette arrangement. Det vil være godt, at så mange som muligt bakker op om arrangementet og også gerne ifører sig Tingluti-T-shirts, hvis man har én.

7. Orientering fra udvalgene
Lokaler til Dansting kan kun søges via Niels Ladefoged fra 2000Kultur.
Datoerne 19/9, 24/10, 21/11, 16/1, 20/2 (skotsk) og 30/3 er bookede.

8. Eventuelt
Efterårssæsonen starter mandag d. 1. september.

9. Næste møde
Tid: Onsdag den 27/8 2014 kl. 17.30
Sted: Hos Allan, Upsalagade 12.


Referent: Bente Lindboe