Om os

Bestyrelsesmøde 11.03.2015

Referat af Bestyrelsesmøde den 11. marts 2015 direkte efter generalforsamlingen i Tingluti Forening, Valhalsgade 4, 2200 Kbh. N

Tilstede: Niels Henning Munksgaard, Jes Brandt Hansen, Else Toft, Alfred Voldum, Bente Lindboe og Tove Madsen.

Der afholdtes et kort konstituerende møde, således at bestyrelsen fremover ser ud som følger:

Niels Henning Munksgaard,  Formand (valgt på generalforsamling)
Jes Brandt Hansen,  Næstformand
Else Toft,   Kasserer (valgt på generalforsamling)
Bente Lindboe,  Sekretær
Tove Madsen, Bestyrelsesmedlem
Alfred Voldum,  Bestyrelsesmedlem (deltagerrepræsentant)
Lars Juhl,   1. Suppleant (uden stemmeret)
Ole Dønvig,   2. Suppleant (uden stemmeret)
Allan Blok,   Aftenskoleleder (uden stemmeret)

Næste møde: Næste bestyrelsesmøde afholdes den 6. maj 2015 kl. 17.30. Sted: Hos Allan.

Referent: Bente Lindboe

dof