Om os

Bestyrelsesmøde 11.03.15

Referat af Bestyrelsesmøde den 11. marts 2015 direkte efter generalforsamlingen i Tingluti Forening, Valhalsgade 4, 2200 Kbh. N

Tilstede: Niels Henning Munksgaard, Jes Brandt Hansen, Else Toft, Alfred Voldum, Bente Lindboe og Tove Madsen.

Der afholdtes et kort konstituerende møde, således at bestyrelsen fremover ser ud som følger:

Niels Henning Munksgaard  Formand (valgt på generalforsamling)
Jes Brandt Hansen  Næstformand
Else Toft   Kasserer (valgt på generalforsamling)
Bente Lindboe  Sekretær
Tove Madsen Bestyrelsesmedlem
Alfred Voldum  Bestyrelsesmedlem (deltagerrepræsentant)
Lars Juhl   1. Suppleant (uden stemmeret)
Ole Dønvig   2. Suppleant (uden stemmeret)
Allan Blok   Aftenskoleleder (uden stemmeret)

Næste møde: Næste bestyrelsesmøde afholdes den 6. maj 2015 kl. 17.30. Sted: Hos Allan.

Referent: Bente Lindboe