Om os

Bestyrelsesmøde 08.11.2016

Referat af Bestyrelsesmøde den 8. november 2016 kl. 19.30 i Tingluti Forening, Upsalagade 12, 2100 København Ø


Tilstede: Else Toft, Jes Brandt Hansen, Bente Lindboe, Tove Madsen og Allan Blok.
Afbud: Alfred Voldum, Jette Petterson


1. Godkendelse af referat fra mødet den 13. september 2016
Referatet blev godkendt.

2. Orientering om Aftenskolen
Allan stopper som fast underviser på mandagsholdet Dansk/International Folkedans fra og med næste sæson. Han vil dog stadig være tilknyttet holdet som én af flere lærere.
Vi har 163 aktive deltagere på Aftenskolen.
Steen Jagd Andersen og hans tirsdagshold er blevet lykønsket med hans udnævnelse i foråret 2016 til Rigsspillemand.
Forskellige rutiner for betaling blev gennemgået.
Den 16. november afholdes der atter et Debatskabende Arrangement, denne gang med George Mihalache, som fortæller om – og spiller – sigøjner/romamusik. Arrangementet afholdes på Tomsgårdsvej.
Fredag den 6. januar 2017 kl. 18.00 afholdes Lærermøde hos Allan.

3. Orientering fra formanden
Sammenlægningen af Tingluti Publikationsfond og Tingluti Folkemusik Fond beregnes ske pr. 1. januar 2017.
Generalforsamling 2017 bliver den 22. marts kl. 19.00 i Osramhusets Lille sal.

4. Økonomi
Vi følger pænt budgettet.

5. Orientering fra udvalgene
Der er udsendt indbydelse til Weekend på Kattinge Værk den 3.-5. februar 2017, som Lise og Niels Henning arrangerer.
Forårets Dansting lægges nu på hjemmesiden.

6. Undervisning i DOFPro
Else og Bente har deltaget i to kurser i vort administrationsprogram DOFPro. Kurserne var givende.

7. Hjemmeside
Fra 1. marts 2017 indføres en ny gul parkeringszone i København. Den kommer til at gælde for parkering omkring Osramhuset. Orientering lægges på hjemmesiden.
Lokalesituationen togs i den anledning atter op til overvejelse.

8. Regler for medlemskab drøftes
Der er enighed om at vedtægterne om medlemskab § 3.1 bør rettes lidt til. Jes udarbejder et ændringsforslag, som vi kan fremlægge på generalforsamlingen.

9. Medlemstegning ved arrangementer.
Som deltager i Aftenskolen bliver man ifølge aftenskoleloven ikke automatisk medlem af Foreningen. Medlemskab af Tingluti Forening sker ved indmeldelse. Vi skal opfordre til dette både på hjemmesiden, ved arrangementer, vi afholder, og i øvrigt.
I starten af 2017 skal der udsendes en egen mail med opfordring til at tegne eller forny sit medlemskab.

10. Eventuelt
Bente har været hos Dorte Petersson (tidl. Ensemblet) og drøftet dragterne. Dorte vil gerne tage hånd om vores dragtrester og forvalte dem sammen med den store samling fra Ensemblets tid. Bente iværksætter dette.

11. Næste møde
Tid: Tirsdag den 17. januar 2017, kl. 19.30
Sted: Hos Allan, Upsalagade 12.


Referent: Bente Lindboe

dof