Om os

Bestyrelsesmøde 08.03.13

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE
Fredag den 4. marts 2013

Til stede: Alice, Alfred, Anne-Mette, Else, Dorrit, Ib, Jes og Lise.

Ad 1.: Årsregnskab 2012 fremvist og godkendt.
Ad 2.: Ib og Else samarbejder om det fremtidige regnskab.
Ad 3.: Fremlagte lederansættelsesbrev og vilkår for leder godkendt.
Ad 4.: Alfred er deltagerrepræsentant. Mail sendes til alle deltagere om valg af evt. kandidater.

Referant: Ib.