Om os

Bestyrelsesmøde 06.09.2020

Referat af Bestyrelsesmøde den 6. september 2020, direkte efter generalforsamlingen i Tingluti Forening, Tomsgårdsvej 35, 2400 Kbh. NV

Tilstede: Tove Madsen, Jes Brandt Hansen, Else Toft, Alfred Voldum, Bente Lindboe
Fraværende: Jette Petterson og Allan Blok.


Der afholdtes et kort konstituerende møde, således at bestyrelsen fremover ser ud som følger:

Tove Madsen Formand (valgt på generalforsamling)
Jes Brandt Hansen Næstformand
Else Toft Kasserer (valgt på generalforsamling)
Bente Lindboe Sekretær
Jette Petterson Bestyrelsesmedlem
Alfred Voldum Bestyrelsesmedlem (deltagerrepræsentant)
Lars Juhl 1. Suppleant (uden stemmeret)
Ole Dønvig 2. Suppleant (uden stemmeret)
Allan Blok Aftenskoleleder (uden stemmeret)

Derudover besluttedes det at anbefale aftenskolelederen at ændre deltagerafgiften i efteråret for holdet Dansk/International Folkedans til 300 kr. og tilpasse vilkårene efter egne og generalforsamlingens forslag, som fremkom under punktet Eventuelt.

Næste møde: Næste bestyrelsesmøde afholdes den 23. september 2020 kl. 19.00.
Sted: Hos Allan.

Referent: Bente Lindboe

dof