Om os

Bestyrelsesmøde 06.05.2015

Referat af Bestyrelsesmøde den 6. maj 2015 kl. 18.15 i Tingluti Forening, Valhalsgade 4, 2200 København N

Tilstede: Niels Henning Munksgaard, Jes Brandt Hansen, Alfred Voldum, Bente Lindboe, Tove Madsen og Allan Blok.
Afbud fra Else Toft og Lars Juhl.


1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøderne d. 22. februar og 11. marts 2015
Begge referater blev godkendt.

2. Orientering om Aftenskolen
Else Hartzberg stopper som underviser i Tingluti. Hun har været hos os helt siden begyndelsen af 1980’erne. I den anledning holder vi en reception for hende den 10. september, da det ikke kan nås inden sommerpausen.
Sommerholdet er kommet i gang med 15 deltagere, og Bollywood har også fortsat lidt.

3. Lokalebestilling til Dansting og fester
Det er ikke lykkedes at booke lokaler via nettet til Dansting endnu. Allan har skrevet til kk.halbooking.dk.
Nogle ønsker om datoer for jule- og sommerafslutninger drøftedes.

4. Orientering fra formanden
Der har været møde mellem de to Tinglutifonde - Tingluti Publikationsfond og Tingluti Folkemusikfond - for at drøfte en fremtidig sammenlægning. Man er blevet enige om at arbejde videre med disse planer. I forbindelse med dette vil der blive indkaldt til en ekstraordinær generalforsamling i Tingluti Forening.

5. Økonomi
Else Toft havde fremsendt en oversigt over regnskabet for årets første 4 måneder. Det så pænt ud og fulgte budgettet nydeligt.

6. Orientering fra udvalgene
Danstinget venter som sagt på at bookingen kan ske (se pkt. 3). Udvalget holder et planlæggende møde den 19. maj.

7. Eventuelt
Intet.

8. Næste møde
Tid: Onsdag den 2. september 2015, kl. 17.30
Sted: Hos Allan, Upsalagade 12.


Referent: Bente Lindboe

dof