Om os

Bestyrelsesmøde 05.10.2021

Referat af Bestyrelsesmøde den 5. oktober 2021 kl. 19:00 i Tingluti Forening, Upsalagade 12, 2100 København Ø

Til stede: Tove Madsen, Alfred Voldum, Lars Juhl, Allan Blok, Else Toft, Jes Brandt Hansen og Bente Lindboe.


1. Godkendelse af referaterne fra møderne den 5. juni og 11. september 2021
Referaterne blev godkendt.

2. Orientering om aftenskolen
Kulturhuset på Tomsgårdsvej er stadig påvirket af brugen som testcenter for Corona. Testcentret skulle lukke d. 8/10. Flere hold er midlertidigt udstationerede på andre steder.
Der er problemer med tilgangen til Lundehusskolen, som ellers er et værdsat sted.
Dataoverførelsen fra bank til DofPro fungerer ikke. Else og Allan ordner det sammen.

3. Orientering fra formanden
Formanden for Publikationsfonden, Ole Jungshoved, er desværre gået bort sidst i august. Næstformanden træder ind og indkalder til bestyrelsesmøde, som forventes afholdt i november.
Lydniveauet på danseholdene skal tilpasses lokalet.

4. Orientering fra udvalgene
Dansting: Alfred kan nu ikke komme ind på bookingsystemet. Allan og Alfred kigger på det sammen. Der burde være booket for Dansting denne sæson.

5. Økonomi
Else fremlagde det foreløbige regnskab for de første tre kvartaler. Det ses, at vi følger budgettet ganske pænt.

6. Hjemmesiden
Med det nye ASA-system følger en ny og bedre webside, som er lettere at betjene. Den kommer til at hedde Vupti i stedet for VuptiWeb. Bente har mødt lidt problemer som skulle behøve support.
Else har oprettet en MobilePay Box for indbetalinger af medlemskontingent, debatarrangementer m.m. Det skal rettes på hjemmesiden.

7. ASA
Allan har dårlige erfaringer fra andet sted med hensyn til ASA og vil ikke, at Tingluti skal overgå til systemet før det er højst nødvendigt for at undgå alle børnesygdomme. Vi bakker vi op om den beslutning, samtidig som vi er bevidste om, at DofPro lidt efter lidt ophører med at fungere, og at der ikke ydes support. Systemet vil til sidst lukke helt ned, og data, som ikke er overførte vil gå tabt.

8. Eventuelt
Intet.

9. Næste møde
Tid: Fredag d. 26. november 2021, kl. 17:30
Sted: Hos Allan, Upsalagade 12.

                                                                                                    Referent: Bente Lindboe

dof