Om os

Bestyrelsesmøde 04.02.13

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE
Tirsdag den 4. januar 2013

Til stede: Alice, Alfred, Anne-Mette, Else, Ib, Jes og Lise.

Lederansvaret blev debateret.
Ansættelse og vilkår for skolelederen skal fremsendes inden næste møde.

Næste møde er 8. marts

Referant: Ib.