Om os

Bestyrelsesmøde 03.05.2017

Referat af Bestyrelsesmøde den 3. maj 2017 kl. 19.00 i Tingluti Forening, Upsalagade 12, 2100 København Ø

Tilstede: Tove Madsen, Jette Petterson, Allan Blok, Else Toft, Bente Lindboe og Jes Brandt Hansen.
Afbud: Alfred Voldum

1. Godkendelse af referaterne fra møderne den 21. februar og 22. marts 2017
Referaterne blev godkendt.

2. Orientering om aftenskolen.
Der er oprettet et weekendkursus i Roma- og Balkansange i maj måned med Gunni Torp.
Gunni vil gerne starte et sangkursus til efteråret. Det bliver om tirsdagen på Tomsgårdsvej.
Lærerlønningerne er steget pr. 1. april. Det medfører en mindre stigning i deltagerafgifterne til efteråret.
Efterårets program lægges i juni måned.
Ang. debatskabende aktiviteter planlægger vi for et større arrangement i efteråret.

3. Orientering fra formanden
Trods rekordmange tilmeldte medlemmer i foreningen var der ikke så mange, som mødte op til generalforsamlingen. Fremover skal vi sørge for, at den ikke afholdes på en undervisningsdag. Foreløbig satser vi på d. 18. marts 2018. Lokale bestemmes senere.
Indholdet af efterårets undervisning diskuteredes.

4. Økonomi
Else fremlagde økonomien. Vi følger nogenlunde budgettet.
Else tilmeldes 2 DOF-kurser i økonomi til efteråret.

5. Orientering fra udvalgene
Dansting:  Der arbejdes på programmet.
Angående søgte tilskud: Intet nyt fra VestFonden.

6. Hjemmeside
Bestyrelsen skal fremgå af hjemmesiden.
Siden skal aktiveres 1. august for tilmeldinger.

7. Eventuelt
Bestyrelsen enedes om en fremtidig policy ved runde fødselsdage.

8. Næste møde
Tid: Onsdag den 28. juni 2017, kl. 18.00
Sted: Hos Allan, Upsalagade 12.

Referent: Bente Lindboe

dof