Om os

Bestyrelsesmøde 03.03.2021

Referat af Bestyrelsesmøde den 3. marts 2021 kl. 19:00 i Tingluti Forening, på Zoom.

Til stede: Tove Madsen, Alfred Voldum, Allan Blok, Else Toft, Jes Brandt Hansen, Lars Juhl og Bente Lindboe på Zoom.

1. Godkendelse af referatet fra mødet den 2. februar 2021
Referatet blev godkendt.

2. Orientering om aftenskolen
Der er intet nyt. virksomheden ligger nede. Myndighederne har forlænget de generelle restriktioner t.o.m den 5. april, 2. påskedag.

3. Orientering fra formanden
Jette Petterson ønsker ikke at fortsætte i Tingluti eller i bestyrelsen. Lars Juhl, som er 1. suppleant indtræder i stedet. Han er varmt velkommen.

4. Orientering fra udvalgene
Intet nyt på grund af Corona-situationen.

5. Økonomi
Allan og Else ringer sammen om mulighederne i den nye hjælpepakke.
Økonomisk har der ikke været indtægter eller udgifter af betydning siden sidst.
Der er 45 som har indbetalt medlemsafgift til Tingluti forening, og flere er på vej. Else har oprettet en MobilePay Box for fremtidige indbetalinger.

6. Hjemmesiden
Siden er opdateret indtil 1. marts 2021.

7. Kursus i ASA – og hvornår overgår vi til ASA?
Vi afventer, at der udbydes kursus fra DOF.

8. Generalforsamling. Kan vi sætte en dato?
Nej, vi tage det op næste gang, vi mødes.

9. Eventuelt
Hvis forholdene tillader det, er vi indbudt til at holde sommerafslutningsbestyrelsesmøde i Allan og Mari-Anns sommerhus.

11. Næste møde
Tid: Tirsdag den 13. april 2021, kl. 19:00
Sted: Hos Allan, Upsalagade 12, eller på Zoom.
Referent: Bente Lindboe

dof