Om os

Bestyrelsesmøde 02.10.2019

Referat af Bestyrelsesmøde den 2. oktober 2019 kl. 17:30 i Tingluti Forening, Upsalagade 12, 2100 København Ø

Tilstede: Jes Brandt Hansen, Jette Petterson, Else Toft, Tove Madsen, Alfred Voldum, Allan Blok og Bente Lindboe.

1. Godkendelse af referatet fra mødet den 28. august 2019
Referatet blev godkendt.

2. Orientering om aftenskolen - herunder mandagsholdets lokaleskift
Der er kommet flere deltagere på forskellige hold, så deltagerantallet nærmer sig de 190 aktive.
På mandagsholdet Dansk/International Folkedans har der været afstemning om hvorvidt holdet skulle fortsætte kl. 19.15 på Tomsgårdsvej eller kl. 20.00 i Valhalsgade. Meningerne var delte, men en overvejende del af deltagerne foretrak Valhalsgade. Undervisningen starter således dér fra og med d. 7. oktober.
På Tomsgårdsvej er der opstået problemer med at få parkeringsplads for deltagerne på holdene, da områdets beboere er begyndt at udnyttet pladsen. Gitterlågen bliver ikke længere låst om natten. Allan vil skrive til Jan Lindboe og gøre opmærksom på problemet.

3. Orientering fra formanden
Publikationsfonden stiler mod afholdelse af et møde ultimo oktober.

4. Økonomi
Else fremlagde regnskabet for perioden 1/1-30/9, og vi følger budgettet fint.

5. Orientering fra udvalgene
Der har været afholdt Dansting i september. Uheldigvis var alarmen ikke sat som den skulle efter aftale, så oprydningen foregik under alarmens ørebedøvende lyd. Det var ikke muligt at få kontakt til Nørrebrohallen. Der var ikke kommet nogen reaktion efter en halv time, hvor de ansvarlige for Danstinget forlod stedet. Alfred har skrevet til den tidligere ansvarlige person.

6. Hjemmesiden
Tilmeldingsinstruktionen præciseres yderligere.
Veteranfest og Balkankorets afslutningskoncert annonceres på hjemmesiden.

7. Eventuelt
Det er uvist, om der bliver noget debatarrangement i år.
Alfred tager sig af en kommende mærkedag.

8. Næste møde
Tid: Tirsdag den 19. november 2019, kl. 18:30
Sted: Hos Allan, Upsalagade 12.
                                                                                                                 Referent: Bente Lindboe
dof