Om os

Bestyrelsesmøde 02.02.2021

Referat af Bestyrelsesmøde den 2. februar 2021 kl. 19:00 i Tingluti Forening, på Zoom og telefon.

Til stede: Tove Madsen, Alfred Voldum, Allan Blok, Else Toft, Jes Brandt Hansen og Bente Lindboe på Zoom.
Ikke til stede: Jette Petterson.

1. Godkendelse af referatet fra mødet den 8. december 2020
Referatet blev godkendt.

2. Orientering om aftenskolen
Myndighederne har meldt ud om en ny hjælpepakke, der giver kompensation til aftenskolerne i nedlukningsperioden december 2020 – februar 2021. Else påtager sig som tidligere en stor ekstra indsats. Allan melder ud til lærerne.
Lokalebookingen er automatisk blevet forlænget et år frem, til sommeren 2022. Det gælder dog ikke for Dansting, som booker på sædvanlig måde.

3. Orientering fra formanden
Publikationsfonden har modtaget et demo-link fra den nye indspilning med Nøkkens Galocher.
Angående årets generalforsamling afventer vi retningslinjer efter den 28. februar.

4. Orientering fra udvalgene
Intet nyt på grund af Corona-situationen.

5. Økonomi
Underskuddet bliver mindre end forventet i 2020 - Coronasituationen taget i betragtning. Vor likvide formue er stadig pæn.

6. Kontingent til Tingluti Forening
Medlemsafgiften er stadig 20 kr. og vi vil foreslå det på generalforsamlingen. Bente skriver ud om årets medlemsafgift.

7. Hjemmesiden
Mangler lidt opdatering, som snart følger.
Vi vil give korte meddelelser om personer, vi har mistet. Jes sender tekstforslag til Bente.

9. Kursus for Allan, Bente og Else i nyt administrationssystem ASA - NAV.
Det planlagte kursus den 13. januar blev aflyst.
Der er ikke udbudt nye kurser i øjeblikket. Vi afventer og holder os orienterede.

10. Eventuelt
Der er sendt bårebuket til en begravelse og Tingluti vil også sende til en kommende.

11. Næste møde
Tid: Onsdag den 3. marts 2021, kl. 19:00
Sted: Hos Allan, Upsalagade 12, eller på Zoom.
                                                                                                                Referent: Bente Lindboe

dof